Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην Συστημική Αναπαράσταση

Το μοναδικό Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης που συνδέει ολόκληρο το πεδίο των Συμβουλευτικών Προσεγγίσεων σε μία επαγγελματική εξειδίκευση!

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Bert Hellinger (2002), DGfS (2015), Ελληνική Εταιρία Συμβουλευτικής – ΕΕΣ (αυτόματη εγγραφή ως τακτικά μέλη στην EEΣ & στην European Association for Counseling – EAC)  (2017).

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος έχουν την δυνατότητα να λάβουν την Πιστοποίηση Συμβούλου Ψυχικής Υγείας (Certificate of Counsellor Accreditation)  από την Ευρωπαϊκή Εταιρία Συμβουλευτικής (E.A.C.),  και την Παγκόσμια Εταιρία Συμβουλευτικής (International Association for Counselling – I.A.C.). Η πιστοποίηση αυτή δίνει την δυνατότητα άσκησης του επαγγέλματος του Συμβούλου Ψυχικής Υγείας παντού στον κόσμο.

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην Συστημική Αναπαράσταση

ΤΙΤΛΟΣ

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος λαμβάνουν Πτυχίο ‘Μετεκπαίδευσης στην Διασυνδετική Συστημική Προσέγγιση®’ με επαγγελματικό τίτλο ‘Συστημικός Σύμβουλος με ειδίκευση στην Συστημική Αναπαράσταση’, με τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που συνεπάγεται η χρήση του.

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην Συστημική Αναπαράσταση

Η ‘Διασυνδετική Συστημική Προσέγγιση®’, κάτω από ένα πρίσμα σύνθεσης και πλουραλισμού, συνδέει την επιστημονική θεωρητική γνώση με την πρακτική / εφαρμογή υιοθετώντας καινοτόμα συνθετικά εργαλεία και τεχνικές, τα οποία εστιάζουν στην Βιωματική Μάθηση & Ανάπτυξη, κυρίως όπως αυτή αποτυπώνεται μέσω της Συστημικής Αναπαράστασης.

Η Συστημική Αναπαράσταση είναι ένα πολυσύνθετο βιωματικό εργαλείο οικογενειακής θεραπείας/συμβουλευτικής, που αναδύει συνειδητά και ασυνείδητα, ατομικά και συλλογικά εσωτερικά σχήματα, δίνοντάς τους μορφή, κίνηση, συναίσθημα, φωνή.

Η σύγχρονη συμβουλευτική/ψυχοθεραπευτική στάση οφείλει να θεάται την ασθένεια και την υγεία και τις άμεσες και έμμεσες συνέπειες στο διαπροσωπικό πεδίο μέσα από μια ολιστική θεώρηση. Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης, με υψηλά κριτήρια δεοντολογικής και επαγγελματικής άσκησης, ακολουθεί την ψυχοκοινωνικοβιολογική προσέγγιση στην πρόληψη και αντιμετώπιση διαταραχών υγείας του ανθρώπου. Οι εκπαιδευόμενοι

 • θα αποκτήσουν μια συνολική κατανόηση των συνιστωσών που είτε επιφέρουν νοσηρότητα, είτε προάγουν την υγεία
 • θα καλλιεργήσουν συνθετικές δεξιότητες και στάσεις, εξελίσσοντας τον εαυτό τους καί προσωπικά καί επαγγελματικά
 • θα διδαχτούν από τους κορυφαίους επιστήμονες στο είδος τους
 • θα εμπεδώσουν βιωματικά το κάθε θεωρητικό επιστημονικό γνωστικό αντικείμενο και τις κυρίαρχες τεχνικές και εργαλεία που τα συνοδεύουν
 • θα είναι σε θέση να κάνουν εύστοχες παρεμβάσεις, με αποτελέσματα που χαρακτηρίζονται από διάρκεια

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Στον ευρύτερο ψυχοκοινωνικό χώρο, σε επαγγελματίες και τελειόφοιτους αντίστοιχων τομέων (Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης).

Από το 2018, το Πρόγραμμα απευθύνεται και σε απόφοιτους Γενικού Πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και σε απόφοιτους ΤΕΙ, κατά περίπτωση. (T.E.I. τμημάτων Υγείας – προτεραιότητα δίνεται σε αποφοίτους Τ.Ε.Ι. τμημάτων Νοσηλευτικής και Μαιευτικής).

ΔΙΑΡΚΕΙΑ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Το πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης στην Συστημική Αναπαράσταση έχει διάρκεια 3 έτη (8 εκπαιδευτικά διήμερα ανά έτος). Για την προστασία των συμμετεχόντων, λόγω των συνθηκών Covid-19, από το 2020 το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα διενεργείται με συνδυασμό online εκπαίδευσης και δια ζώσης συμβουλευτικής. Περιλαμβάνει:

 • Προσωπική Θεραπεία/ Συμβουλευτική (150 ώρες)
 • Θεωρητική Κατάρτιση & Μεθοδολογία – Βιωματική Εμπέδωση (400-550 ώρες)
 • Πρακτική άσκηση (160 ώρες)
 • Εποπτεία – Διεποπτεία (40 ώρες)
Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην Συστημική Αναπαράσταση
Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην Συστημική Αναπαράσταση

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Βιογραφικό Σημείωμα
 2. Πτυχίο / Βεβαίωση Σπουδών
 3. Συμπληρωμένη Αίτηση Εγγραφής
 4. Συμπληρωμένη Φόρμα GDPR
 5. Αποδεικτικό Κατάθεσης στον λογαριασμό Alpha Bank GR23 0140 1100 1100 0278 6053 266 (Οι εκπαιδευόμενοι επιβαρύνονται με τα έξοδα ηλεκτρονικής αποστολής ή μεταφοράς από άλλη τράπεζα)
Οδηγός Σπουδών (PDF ΑΡΧΕΙΟ)
Κώδικας Δεοντολογίας
Πρόγραμμα εκπαίδευσης 2023-4
Αίτηση Συμμετοχής-Εκδήλωση Ενδιαφέροντος