Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην Συστημική Αναπαράσταση

ΈΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ   15 ΜΑΪΟΥ 2023

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Bert Hellinger (2002), DGfS (2015), Ελληνική Εταιρία Συμβουλευτικής – ΕΕΣ (αυτόματη εγγραφή ως τακτικά μέλη στην EEΣ & στην European Association for Counseling – EAC)  (2017).

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος έχουν την δυνατότητα να λάβουν την Πιστοποίηση Συμβούλου Ψυχικής Υγείας (Certificate of Counsellor Accreditation)  από την Ευρωπαϊκή Εταιρία Συμβουλευτικής (E.A.C.),  και την Παγκόσμια Εταιρία Συμβουλευτικής (International Association for Counselling – I.A.C.).

Η πιστοποίηση αυτή δίνει την δυνατότητα άσκησης του επαγγέλματος του Συμβούλου Ψυχικής Υγείας παντού στον κόσμο.

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην Συστημική Αναπαράσταση

ΤΙΤΛΟΣ

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος λαμβάνουν ‘Πτυχίο Μετεκπαίδευσης στην Συστημική Συμβουλευτική – ειδίκευση στην Συστημική Αναπαράσταση Ι.Σ.Σ.Ε.’ με επαγγελματικό τίτλο ‘Συστημικός Σύμβουλος με ειδίκευση στην Συστημική Αναπαράσταση’, με τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που συνεπάγεται η χρήση του.

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην Συστημική Αναπαράσταση

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

 • Στον ευρύτερο ψυχοκοινωνικό χώρο, σε επαγγελματίες και τελειόφοιτους αντίστοιχων τομέων (Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης).
 • Από το 2018, το Πρόγραμμα απευθύνεται και σε απόφοιτους Γενικού Πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και σε απόφοιτους ΤΕΙ, κατά περίπτωση. (T.E.I. τμημάτων Υγείας – προτεραιότητα δίνεται σε αποφοίτους Τ.Ε.Ι. τμημάτων Νοσηλευτικής και Μαιευτικής).

ΔΙΑΡΚΕΙΑ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Το πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης στην Συστημική Αναπαράσταση έχει διάρκεια 3 έτη (8 εκπαιδευτικά διήμερα ανά έτος). Για την προστασία των συμμετεχόντων, λόγω των συνθηκών Covid-19, από το 2020 το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα διενεργείται με συνδυασμό online και δια ζώσης εκπαίδευσης και συμβουλευτικής.

Περιλαμβάνει:

 • Προσωπική Θεραπεία/ Συμβουλευτική (150 ώρες)
 • Θεωρητική Κατάρτιση & Μεθοδολογία – Βιωματική Εμπέδωση (400-550 ώρες)
 • Πρακτική άσκηση (160 ώρες)
 • Εποπτεία – Διεποπτεία (40 ώρες)

Η ολοκλήρωση του Προγράμματος προϋποθέτει επιτυχή ολοκλήρωση ατομικών και ομαδικών εργασιών, εκπόνηση διπλωματικής εργασίας καθώς και επιτυχούς αξιολόγησης από τους εκπαιδευτές.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2023-24

21,22/10/2023  – 25,26/11/2023 – 16,17/12 /2023
13,14/1/2024 – 10,11/2/2024 – 9,10/3/2024
13,14/4/2024 – 18,19/5/2024

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην Συστημική Αναπαράσταση
Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην Συστημική Αναπαράσταση

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Βιογραφικό Σημείωμα
 2. Πτυχίο / Βεβαίωση Σπουδών
 3. Συμπληρωμένη Αίτηση Εγγραφής
 4. Συμπληρωμένη Φόρμα GDPR
 5. Αποδεικτικό Κατάθεσης στον λογαριασμό Alpha Bank GR23 0140 1100 1100 0278 6053 266 (Οι εκπαιδευόμενοι επιβαρύνονται με τα έξοδα ηλεκτρονικής αποστολής ή μεταφοράς από άλλη τράπεζα)
Οδηγός Σπουδών (PDF ΑΡΧΕΙΟ)
Κώδικας Δεοντολογίας
Πρόγραμμα εκπαίδευσης 2023-4
Αίτηση Συμμετοχής-Εκδήλωση Ενδιαφέροντος