Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην Διασυνδετική Προσέγγιση Συμβουλευτικής Ψυχικής Υγείας

Το μοναδικό Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης που συνδέει ολόκληρο το πεδίο των Συμβουλευτικών Προσεγγίσεων σε μία επαγγελματική εξειδίκευση!

Ακολουθώντας την σύγχρονη ενοποιητική τάση των ψυχοθεραπευτικών / συμβουλευτικών προσεγγίσεων, στην βάση της αξιοποίησης της πολιτισμικής μας ρίζας αλλά και της σημασίας της βιωματικής μάθησης και ανάπτυξης/εμπειρικής εκπαίδευσης, εισάγουμε μια νέα πρόταση στο πεδίο της Συμβουλευτικής Ψυχικής Υγείας, συνθέτοντας μεθόδους,τεχνικές και εργαλεία από ολόκληρο το πεδίο της ψυχοθεραπείας με εστίαση στην Συστημική Οικογενειακή Θεραπεία, με τον όρο Διασυνδετική Συστημική Προσέγγιση®.

Το 3ετές Πρόγραμμα Εκπαίδευσης ακολουθεί την ψυχοκοινωνικοβιολογική προσέγγιση στην πρόληψη και αντιμετώπιση διαταραχών υγείας του ανθρώπου.Κάτω από ένα πρίσμα σύνθεσης και πλουραλισμού όλων των συμβουλευτικών προσεγγίσεων, συνδέεται η επιστημονική θεωρητική γνώση και η πρακτική εφαρμογή με αξιακούς πυλώνες την εμπειρική φιλοσοφία και την βιωματική μάθηση & ανάπτυξη.

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην Συστημική Αναπαράσταση
Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην Συστημική Αναπαράσταση

ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ : Απόφοιτους Γενικού Πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και σε απόφοιτους ΤΕΙ, κατά περίπτωση (επαγγέλματα υγείας).

ΔΙΑΡΚΕΙΑ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ : Το πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης στην Συστημική Αναπαράσταση έχει διάρκεια 3 έτη. Περιλαμβάνει: (α) Προσωπική Θεραπεία/ Συμβουλευτική (150 ώρες), (β) Θεωρητική Κατάρτιση & Μεθοδολογία – Βιωματική Εμπέδωση (550 ώρες). (γ) Πρακτική άσκηση (160 ώρες)    (δ)Εποπτεία (40 ώρες)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ : Ελληνική Εταιρία Συμβουλευτικής – ΕΕΣ, European Association for Counseling – EAC  (2017).

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος λαμβάνουν πιστοποιητικό ‘Εκπαίδευσης στην Διασυνδετική Προσέγγιση Ψυχικής Υγείας’  και εγγράφονται αυτόματα ως τακτικά μέλη στην Ελληνική Εταιρία Συμβουλευτικής & στην European Association for Counseling – EAC. Παράλληλα, έχουν την δυνατότητα να λάβουν την Πιστοποίηση Συμβούλου Ψυχικής Υγείας (Certificate of Counsellor Accreditation)  από την Ευρωπαϊκή Εταιρία Συμβουλευτικής (E.A.C.),  και την Παγκόσμια Εταιρία Συμβουλευτικής (International Association for Counselling – I.A.C.).

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην Συστημική Αναπαράσταση

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Βιογραφικό Σημείωμα
  2. Πτυχίο / Βεβαίωση Σπουδών
  3. Προσωπική Δήλωση Στόχου

Ακολουθεί Ατομική Συνέντευξη. Η γραπτή θετική εισήγηση αξιολογώντας τα παραπάνω συνεπάγεται την εισαγωγή στο Πρόγραμμα.