ΑΡΧΕΤΥΠΑ & ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Ολόκληρη η ιστορία της Φιλοσοφίας, από τις απαρχές της έως την σύγχρονη Φιλοσοφική Ανθρωπολογία είναι γεμάτη από παραδείγματα και προσπάθειες προσδιορισμού της βαθύτερης φύσης του ανθρώπου, των ορίων και των δυνατοτήτων αυτοπραγμάτωσης και νοηματοδότησης της ζωής του.
Η συστημική φαινομενολογική προσέγγιση και η μέθοδος της Συστημικής Αναπαράστασης συνδέονται με τα αρχέτυπα, αναδύοντας τις κρυμμένες τάξεις της ανθρώπινης ύπαρξης, αποκρυπτογραφώντας μια σχεδόν αδιαπέραστη μορφή, αυτό της εξοικείωσης με τις βαθύτερες δυνάμεις του υποσυνειδήτου.. Η πρωτότυπη βιωματική αναπαραγωγή των αρχετυπικών συμβολικών εικόνων και πεδίων, φαίνεται να διαπερνά τους αιώνες και να μας συνδέει με τις απώτατες ρίζες μας που αναδύονται ως ζώντα και ενεργά, άρα και επιδεκτικά μεταβολών, στοιχεία μέσα μας. Στόχος, η επανασύνδεση της ψυχής και του πνεύματος με τις κοινές ρίζες και τις προγονικές λύσεις.

Το Ελληνικό Παράδειγμα

Η εργασία με τα Αρχέτυπα και η σύνδεση της συστημικής ψυχολογίας και ψυχοθεραπείας με την αρχαιοελληνική μυθολογία, τραγωδία και φιλοσοφία εμπεδώνει την καινοτόμο θεραπευτική πρότασή μας, το «Ελληνικό Παράδειγμα». Στο Ελληνικό Παράδειγμα η συστημική φαινομενολογική προσέγγιση συνδέεται με τα αρχέτυπα, όπως αρχικά εμφανίζονταν στην ελληνική, κυρίως, μυθολογία. Η πρωτότυπη αυτή αναπαραγωγή των αρχετυπικών συμβολικών εικόνων και πεδίων έφερε στην επιφάνεια κρυμμένες, εως τώρα, τάξεις των οικογενειακών συστημάτων.Τα αρχέτυπα, διαφαίνεται ότι διαμορφώνουν ένα νέο όριο, όπου οι κατάλληλες συστημικές λύσεις μπορούν να αναδείξουν την γενικευμένη ισχύ τους καθώς και την υπερπολιτισμική επίδρασή τους, ως ένα είδος επιστροφής στην ελληνική αντίληψη της Φιλοσοφίας καθεαυτής ως Θεραπείας.