Πιστοποιημένη Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εκπαίδευση

ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ    ΚΥΚΛΟΣ 2023-2024 

Το Ινστιτούτο, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για επιστημονική εγκυρότητα στην εφαρμογή της Συστημικής Αναπαράστασης στο ατομικό πλαίσιο ψυχοθεραπείας/συμβουλευτικής, ανακοινώνει τον Κύκλο Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 2023-24.

H Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση απευθύνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ σε πιστοποιημένους επαγγελματίες ψυχοθεραπευτές/συμβούλους ψυχικής υγείας με σκοπό την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των γνώσεων και δεξιοτήτων τους και στόχο την διεύρυνση του πεδίου εκλεκτικότητας στις επιλέξιμες μεθόδους, εργαλεία και τακτικές που οδηγούν σε μιαν αποτελεσματική συμβουλευτική/θεραπευτική παρέμβαση.

Οι εκπαιδευόμενοι προσκαλούνται σε ένα θεωρητικό και εμπειρικό ταξίδι στις μορφές Συστημικής Αναπαράστασης σε Ατομική Συνεδρία.

Σκοπός του Προγράμματος είναι καλλιεργήσουμε στους επαγγελματίες καταρτιζόμενους τις γνωστικές (θεωρητικές και πρακτικές) και μεταγνωστικές (μεθοδολογικές, επιστημολογικές) εκείνες δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν την άμεση εφαρμογή των καινοτόμων αυτών συστημικών εργαλείων και τεχνικών στην εργασία τους, με παράλληλη εποπτική καθοδήγηση.

*Περιορισμένος αριθμός θέσεων / θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας

Κόστος εγγραφής: 90€

Αξία Συμμετοχής: 1,380€

Δυνατότητες εξόφλησης: (α) εφάπαξ με 10% έκπτωση (β) με προκαταβολή 20%  (280€) με το κόστος εγγραφής και 4 δόσεις ύψους 275€

Η συμμετοχή κατοχυρώνεται με την  αποστολή :

  1. Συμπληρωμένη Αίτηση Εγγραφής
  2. Συμπληρωμένη Φόρμα GDPR
  3. Βεβαίωση μέλους Επαγγελματικού Συλλόγου
  4. Αποδεικτικό Κατάθεσης στον λογαριασμό Alpha Bank GR23 0140 1100 1100 0278 6053 266 (Οι καταρτιζόμενοι επιβαρύνονται με τα έξοδα ηλεκτρονικής αποστολής ή μεταφοράς από άλλη τράπεζα)