Πιστοποιημένη Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εκπαίδευση

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ στην ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ    ΚΥΚΛΟΣ 2024-2025

Το Ινστιτούτο, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για επιστημονική εγκυρότητα στην εφαρμογή της Συστημικής Αναπαράστασης σε ατομικό και ομαδικό πλαίσιο ψυχοθεραπείας/συμβουλευτικής, ανακοινώνει τον Κύκλο Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 2024-25.

H Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση απευθύνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ σε επαγγελματίες ψυχολόγους, ψυχοθεραπευτές/συμβούλους ψυχικής υγείας και κοινωνικούς λειτουργούς (ή τελειοφοίτους αντίστοιχων τομέων) με σκοπό την αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους και στόχο την διεύρυνση του πεδίου εκλεκτικότητας στις επιλέξιμες μεθόδους, εργαλεία και τακτικές που οδηγούν σε μιαν αποτελεσματική συμβουλευτική/θεραπευτική παρέμβαση.

Το Πρόγραμμα είναι μονοετές. Περιλαμβάνει θεωρητική και βιωματική κατάρτιση, πρακτική άσκηση της Συστημικής Αναπαράστασης, εποπτείαδιεποπτεία και διπλωματική εργασία. Σκοπός του Προγράμματος είναι καλλιεργήσουμε στους επαγγελματίες καταρτιζόμενους τις γνωστικές (θεωρητικές και πρακτικές) και μεταγνωστικές (μεθοδολογικές, επιστημολογικές) εκείνες δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν την άμεση εφαρμογή των καινοτόμων αυτών συστημικών εργαλείων και τεχνικών στην εργασία τους, με παράλληλη εποπτική καθοδήγηση.

Η Θεωρητική – Βιωματική Κατάρτιση & η Πρακτική Άσκηση – Εποπτεία εκτείνονται σε διάρκεια 6 μηνών έκαστη.

Οι απόφοιτοι του Προγράμματος λαμβάνουν ‘Πιστοποίηση Επιμόρφωσης στην Συστημική Αναπαράσταση/ Τεχνικές & Εργαλεία σε Ομαδικό & Ατομικό Πλαίσιο’ και εντάσσονται αυτόματα στον ‘Κατάλογο Πιστοποιημένων Συντονιστών Συστημικής Αναπαράστασης’ που ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα μας και ανανεώνεται ετησίως.

Τόσο το πρόγραμμα εκπαίδευσης όσο και οι εκπαιδευτές του φέρουν τις πιστοποιήσεις και τους τίτλους που διατείνονται γραπτώς, ως προς την κατάρτισή τους, τηρώντας τους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας της αντίστοιχης επάρκειας διασφαλίζοντας, έτσι, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των αποφοίτων του.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων πραγματοποιείται κατόπιν αποστολής των κάτωθι :

  1. Βιογραφικό Σημείωμα
  2. Συμπληρωμένη Αίτηση Εγγραφής
  3. Βεβαίωση μέλους Επαγγελματικού Συλλόγου
  4. Βεβαίωση σπουδών προσέγγισης (* ή έτους σπουδών για τελειοφοίτους -με θετική εισήγηση, ως προς την έναρξη της πρακτικής άσκησης)
  5. Αποδεικτικό Κατάθεσης κόστους εγγραφής στον λογαριασμό Alpha Bank GR23 0140 1100 1100 0278 6053 266 (Οι καταρτιζόμενοι επιβαρύνονται με τα έξοδα ηλεκτρονικής αποστολής ή μεταφοράς από άλλη τράπεζα)