Βιωματικά σεμινάρια Συστημικής Αναπαράστασης

Συντονίστρια : Μυρτώ-Βασιλική Κούτρα, Συστημική Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας, ΕΕΣ, EAC, Πιστοποιημένη Συντονίστρια, Εκπαιδεύτρια & Επόπτρια Συστημικής Αναπαράστασης

Η Συστημική Αναπαράσταση διερευνά την ανθρώπινη υπόσταση πέρα από την ατομική της διάσταση, στην αλληλεπίδραση με τα μέλη ευρύτερων συνόλων. Αποκαλύπτει τις κρυφές δυναμικές που διέπουν τα ανθρώπινα συστήματα και έτσι βοηθά στην κατανόηση και αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων του σύγχρονου ανθρώπου. Οι συμμετέχοντες έχουν την δυνατότητα να βιώσουν μιαν αποκαλυπτική εμπειρία, η οποία διευρύνει θεμελιακά την αντίληψη για την ανθρώπινη συμπεριφορά και την δυναμική των ανθρώπινων σχέσεων – το κλειδί για την προσωπική & διαπροσωπική επιτυχία και ευτυχία.

Κάθε ενδιαφερόμενος για προσωπική συστημική οικογενειακή αναπαράσταση χρειάζεται να ευαισθητοποιηθεί σε πτυχές που αφορούν στις βιωματικές διαδικασίες. Έτσι, συνιστάται ένας κύκλος προετοιμασίας, πριν την διεξαγωγή αναπαράστασης βασισμένης σε προσωπικό αίτημα, καθώς και ένας κύκλος εμπέδωσης του βιώματος, έτσι ώστε να επιτραπεί στον ενδιαφερόμενο να αφομοιώσει το βάθος και την σημασία των πληροφοριών που έχουν προκύψει. Σε περιπτωσεις παραπομπής και ήδη υπάρχοντος θεραπευτικού πλαισίου, αυτό πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον θεραπευτή/σύμβουλο με τουλάχιστον μία (1) συνεδρία πριν και μία (1) μετά την Οικογενειακή Αναπαράσταση.

Ο ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΣΥΝΤΟΜΑ