Εποπτεία επαγγελματιών ψυχικής υγειας

Συναντήσεις πιστοποιημένης Εποπτείας

Η Εποπτεία ανταποκρίνεται σε επιστημονικούς προβληματισμούς συναδέλφων και εκπαιδευόμενων, βοηθώντας τους στην επανεξέταση και τον επαναπροσδιορισμό τακτικών και πρακτικών εφαρμογών.

Στην προσέγγιση του συστήματος ‘’πελάτης – αίτημα, θεραπευτής/σύμβουλος – αίτημα – επόπτης’’ διερευνώνται οι συστημικές παραμέτροι προσωπικής δυσκολίας του θεραπευτού/συμβούλου και ανιχνεύονται οι κρυφές συστημικές δυναμικές που συνδέουν τα ερευνώμενα συστήματα, αναδεικνύοντας τα ασυνείδητα αιτήματα, τόσο των ίδιων των θεραπευτών/συμβούλων όσο και των πελατών τους.

Στόχος, μέσω του θεωρητικού υποβάθρου και της μεθοδολογίας της Συστημικής Αναπαράστασης, να καλλιεργηθούν και, όπου χρειάζεται, να εμπεδωθούν βιωματικά μέσω Εποπτικών Αναπαραστάσεων εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες με σκοπό την διεύρυνση του πεδίου επιλογής των επαγγελματιών ως προς μιαν αποτελεσματική συμβουλευτική/θεραπευτική παρέμβαση.

Πιστοποιημένοι Επόπτες Συστημικής Αναπαράστασης: Δρ Δημήτρης Σταυρόπουλος και/ή Μυρτώ-Βασιλική Κούτρα

Πρόγραμμα Συναντήσεων Εποπτείας 2023-4

Σάββατο   4/11,    2/12,    5/2,    2/3,    6/4   (11:00 – 13:30)

Αξία Συμμετοχής: 40€* / συνάντηση

*Σε περίπτωση δήλωσης συμμετοχής σε ολόκληρο τον Κύκλο εποπτικών συναντήσεων η αξία ανέρχεται στα 150€ (30€/συνάντηση) και προπληρώνεται κατά την έναρξη του Κύκλου

Αίτηση Συμμετοχής-Εκδήλωση Ενδιαφέροντος