Εποπτεία επαγγελματιών ψυχικής υγειας

ONLINE συναντήσεις πιστοποιημένης Εποπτείας

Η Εποπτεία ανταποκρίνεται σε επιστημονικούς προβληματισμούς συναδέλφων και εκπαιδευόμενων, βοηθώντας τους στην επανεξέταση και τον επαναπροσδιορισμό τακτικών και πρακτικών εφαρμογών.

Στην προσέγγιση του συστήματος ‘’πελάτης – αίτημα, θεραπευτής/σύμβουλος – αίτημα – επόπτης’’ διερευνώνται οι συστημικές παραμέτροι προσωπικής δυσκολίας του θεραπευτού/συμβούλου και ανιχνεύονται οι κρυφές συστημικές δυναμικές που συνδέουν τα ερευνώμενα συστήματα, αναδεικνύοντας τα ασυνείδητα αιτήματα, τόσο των ίδιων των θεραπευτών/συμβούλων όσο και των πελατών τους.

Στόχος, μέσω του θεωρητικού υποβάθρου και της μεθοδολογίας της Συστημικής Αναπαράστασης, να καλλιεργηθούν και να εμπεδωθούν βιωματικά εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες με σκοπό την διεύρυνση του πεδίου επιλογής των επαγγελματιών ως προς μιαν αποτελεσματική συμβουλευτική/θεραπευτική παρέμβαση.

Πρόγραμμα Συναντήσεων Εποπτείας 2023-4

ΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΤΟΜΑ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ

Αίτηση Συμμετοχής-Εκδήλωση Ενδιαφέροντος