Εποπτεία επαγγελματιών ψυχικής υγειας

Πιστοποιημένη Εποπτεία Συστ. Αναπαράστασης

Η Εποπτεία ανταποκρίνεται σε επιστημονικούς προβληματισμούς συναδέλφων και εκπαιδευόμενων ασκούμενων, βοηθώντας τους στην επανεξέταση και τον επαναπροσδιορισμό τακτικών και πρακτικών εφαρμογών. Παράλληλα, διερευνώνται οι συστημικές παραμέτροι προσωπικής δυσκολίας του θεραπευτού/συμβούλου και ανιχνεύονται οι κρυφές δυναμικές που συνδέουν τα ερευνώμενα συστήματα, αναδεικνύοντας τα ασυνείδητα αιτήματα, τόσο των ίδιων των θεραπευτών/συμβούλων όσο και των πελατών τους.

Συναντήσεις Ομαδικής Εποπτείας 2024-25 (online): Σάββατο 11:00 – 13:30  /  Ημερολόγιο Πρόγραμμα: 5/10, 2/11, 30/11, 11/01/25, 01/02, 22/03, 03/05, 31/05

Κόστος Ετήσιου Προγράμματος: 400 ευρώ / Κόστος μεμονωμένης μηνιαίας Συνάντησης: 60 ευρώ

Πιστοποιημένοι Επόπτες Συστημικής Αναπαράστασης: Μυρτώ-Βασιλική Κούτρα  και/ή Δρ Δημήτρης Σταυρόπουλος

  • Για την ετήσια ανανέωση ένταξης στον Κατάλογο Πιστοποιημένων Συντονιστών Συστημικής Αναπαράστασης απαιτούνται min 10 ώρες ατομικής / 20 ώρες ομαδικής εποπτείας και Συνεχιζόμενη επαγγελματική ανάπτυξη (1 σεμινάριο / ημερίδα  ανά  έτος τουλάχιστον) στην Συστημική Αναπαράσταση