Σάββατο 28/01(11:00 – 15:00)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
Επόπτης: Δρ Δημήτρης Σταυρόπουλος, ΕΛΕΣΥΘ, EFTA, Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής & Επόπτης Συστημικής Αναπαράστασης

Η Εποπτεία ανταποκρίνεται σε επιστημονικούς προβληματισμούς συναδέλφων και εκπαιδευόμενων, βοηθώντας τους στην επανεξέταση και τον επαναπροσδιορισμό τακτικών και πρακτικών εφαρμογών.
Στην προσέγγιση του συστήματος ‘’πελάτης – αίτημα, θεραπευτής/σύμβουλος – αίτημα – επόπτης’’ διερευνώνται οι συστημικέςπαραμέτροι προσωπικής δυσκολίας του θεραπευτού/συμβούλου και ανιχνεύονται οι κρυφές συστημικές δυναμικές που συνδέουν τα ερευνώμενα συστήματα, αναδεικνύοντας τα ασυνείδητα αιτήματα, τόσο των ίδιων των θεραπευτών/συμβούλων όσο και των πελατών τους.

Στόχος, μέσω του θεωρητικού υποβάθρου και της μεθοδολογίας της Συστημικής Αναπαράστασης, να καλλιεργηθούν και να εμπεδωθούν βιωματικά εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες με σκοπό την διεύρυνση του πεδίου επιλογής τους ως προς μιαν αποτελεσματική συμβουλευτική/θεραπευτική παρέμβαση.

Κόστος συμμετοχής : 60 ευρώ / συνάντηση

Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές