Κυριακή  7 ΜΑΙΟΥ 2023 (11:00 – 17:00)

ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

Συντονίστρια : Μυρτώ-Βασιλική Κούτρα, Συστημική Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας, ΕΕΣ, EAC,
Πιστοποιημένη Συντονίστρια, Εκπαιδεύτρια & Επόπτρια Συστημικής Αναπαράστασης

Στο βιωματικό αυτό σεμινάριο, θα αποπειραθούμε να προσεγγίσουμε τα μύχια, συνήθως ασυνείδητα,
συστημικά χαράγματα εντός μας, με στόχο να έρθουμε σε επαφή και αρμονία με το σύστημα αναφοράς μας
και να προσανατολιστούμε αποφασιστικά στην βελτίωση της ποιότητας της ζωής μας.

Η αποκωδικοποίηση της «Κρυφής Συμμετρίας της Αγάπης» θα μας προσφέρει βαθιές -και πρακτικά
αξιοποιήσιμες- αποκαλύψεις πάνω στο τί κάνει την αγάπη να λειτουργήσει στις σχέσεις.

Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές