«Διεύρυνοντας την Οικογενειακή Θεραπεία με την Συστημική Αναπαράσταση»
Σαβ/κο 17-18/12 (11:00 – 17:00)
Θεματική: ‘ΑΣΘΕΝΕΙΑ/ΑΠΩΛΕΙΑ/ΠΕΝΘΟΣ’

Σκοπός : αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των γνώσεων και επαγγελματικών δεξιοτήτων

Στόχος : διεύρυνση του πεδίου εκλεκτικότητας στις επιλέξιμες μεθόδους, εργαλεία και τεχνικές που οδηγούν σε μιαν αποτελεσματική συμβουλευτική/θεραπευτική παρέμβαση.

  • Το Βιοψυχοκοινωνικό Μοντέλο Υγείας
  • Καινοτομικές ενοράσεις της Σχολής της Συστημικής Αναπαράστασης ως προς την Ασθένεια, την Απώλεια, το Πένθος
  • Μεθοδολογική και Βιωματική Εποπτική πλαισίωση
  • Τεχνικές & Εργαλεία Συστημικής Αναπαράστασης
  • Προσωπική Ανάπτυξη

Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές