Ομάδα Αρχετύπων 2023-24

“Μύθοι & Πραγματικότητα”

Τα αρχέτυπα, όπως τα ανέδειξε ο Καρλ Γιουνγκ και όπως εμφανίζονται στην ελληνική, κυρίως, μυθολογία αποτελούν πηγές ενέργειας και δράσης. Η εργασία με τα Αρχέτυπα μέσω της Συστημικής Αναπαράστασης αποτελεί την πρόταση του Ινστιτούτου μας στην διεθνή φιλοσοφική και ψυχοθεραπευτική κοινότητα ως το ‘Ελληνικό Παράδειγμα’.

Το ‘Ελληνικό Παράδειγμα’, εμπνευστής του οποίου είναι ο Δρ Δημ. Σταυρόπουλος,  εκπορεύεται από την αρχαιοελληνική αντίληψη για την υγεία και την θεραπεία, η οποία θεάται τον άνθρωπο ως μοναδικότητα, ως ολότητα καθώς και ως αναπόσπαστο μέλος ενός συστημικού ολογράμματος, σε σχέση και με την φύση και τον κόσμο.

Η αναπαραγωγή και εκπροσώπηση αρχέγονων μορφών και εικόνων μέσα στα μυθολογικά τους συστήματα επιφέρει μια βαθιά επαφή με την παρακαταθήκη των προγόνων μας και αναδεικνύει την Φιλοσοφία ως Θεραπεία, κατά τα αρχαιοελληνικά πρότυπα. Η διαδικασία είναι κυρίως βιωματική. Αποκαλύπτει τα αρχετυπικά χαράγματα εντός μας και επιτρέπει ένα μυητικό οδοιπορικό αυτογνωσίας, χωρίς καμία αναφορά σε προσωπικά δεδομένα και χωρίς να απαιτούνται ειδικές γνώσεις στην αρχαιοελληνική γραμματεία.

Στην φετινή Ομάδα Αρχετύπων θα επεξεργαστούμε μύθους, το αρχαιοελληνικό θέατρο, αλλά και παραμύθια και αγαπημένες ιστορίες. Αυτά, υπόκεινται σε Νόμους, που τα συμβολοποιούν διαχρονικά και τα καθιστούν υπαρξιακά πρότυπα. Ο καθένας μας προσεγγίζει άδηλες πτυχές εσωτερικής πληροφορίας για τον ίδιο, τους προγόνους και τους γύρω του. Έτσι, διαφωτίζεται η αντίληψη για τον Εαυτό και τον Κόσμο, εμπεδώνεται μια ισχυρή ταυτότητα και κατακτάται μια βαθύτερη κατανόηση της εκδηλούμενης συμπεριφοράς και των ανθρώπινων σχέσεων. Προσεγγίζεται, μάλιστα, μια προσωπική αλλά και συλλογική αυτογνωσία άμεσα εφαρμόσιμη στην καθημερινότητα.

Συναντήσεις 2023-4Κάθε 2η Παρασκευή, 18:00 – 20:30 μ.μ. (Προσέλευση 17:45 – 18:00)

Έναρξη: Παρασκευή 20/10/2023

 Κόστος Συμμετοχής : 100€ μηνιαίως (Οκτώβριο – Μάϊο)