23 – 26 ΜΑΪΟΥ 2024

«ΤΡΑΥΜΑ – ΑΤΟΜΙΚΟ, ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ»

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ & ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Αναλυτικές πληροφορίες θα ανακοινωθούν σύντομα