Συστημικό Coaching

Το coaching αποτελεί μια επαγγελματική μορφή προσωπικής και/ή ομαδικής συμβουλευτικής στελεχών προσανατολισμένη σε οριζόμενο στόχο. Κάνει δυνατό τον αυτό-αναστοχασμό του πελάτη σε σχέση με την επαγγελματική ζωή του στο φόντο της δυναμικής του οργανισμού και του προσωπικού του σχεδίου ζωής και καριέρας.

Στόχος του συστημικού coaching είναι να αξιοποιηθούν οι ατομικές ικανότητες, ενδιαφέροντα και στόχοι και να εναρμονιστούν με τις απαιτήσεις του εργασιακού πλαισίου, τους στόχους του ατομικού και οικογενειακού σχεδιασμού της ζωής, με γνώμονα την παράλληλη επικέντρωση στο σύνολο των συστημάτων στα οποία ανήκει ο/οι πελάτης/ες και στόχο την εξεύρεση μιας νέας, υγιούς ισορροπίας μεταξύ τους αλλά και του καθενός ξεχωριστά.

  • Individual Coaching (minimum 4-6 ατομικές συναντήσεις)
  • ExecutiveΤeam Coaching  – εξατομικευμένα προγράμματα κατόπιν συνεργασίας με τους ενδιαφερόμενους.
Αίτηση Συμμετοχής-Εκδήλωση Ενδιαφέροντος