Πιστοποίηση

Η Συστημική Αναπαράσταση οφείλει να διενεργείται ως αναγνωρισμένη ειδίκευση και συνθετική διεύρυνση της Συστημικής Επιστήμης, εδραιώνοντας το επιστημονικό κύρος της μεθόδου, διαφοροποιώντας την από μη επιστημονικές και αναρμόδιες προσεγγίσεις.

Κεντρικός μας σκοπός στο Ινστιτούτο ήταν και είναι να διασφαλίσουμε διαχρονικά τη θέση της Συστημικής Αναπαράστασης στην ελληνική θεραπευτική/επιστημονική κοινότητα μέσα από την άρτια εκπαίδευση των εφαρμοστών της, ως επαγγελματίες του ψυχοκοινωνικού χώρου.

Προσκαλούμε όλους όσοι εφαρμόζουν την μεθοδο με σεβασμό, υπευθυνότητα και επάρκεια να καλλιεργήσουμε μαζί τον τεράστιο πλούτο βιωματικού βάθους της κοινότητάς μας, τόσο με ατομική όσο και συλλογική ευθύνη. Σε αυτούς εντάσσουμε και όσους την εφαρμόζουν ως υποστηρικτική εργασία στο επάγγελμά τους, με σαφή, όμως, την διαβάθμιση, ως προς την κατάρτισή τους και, άρα, τα πλαίσια πρακτικής εφαρμογής της Συστημικής Αναπαράστασης.

Ενεργώντας ως ένα αξιόλογο, δραστήριο υποσύστημα στο συμβουλευτικό συστημικό πεδίο της χώρας προσβλέπουμε να εξελίξουμε την μέθοδο που υπηρετούμε σε ένα κεντρικό πυρήνα υποστήριξης και ενδυνάμωσης της Ανθρώπινης Υπόθεσης (conditio humana).

Υπό την αιγίδα του μοναδικού φορέα πιστοποίησης στην Ελλάδα, ήτοι το Ινστιτούτο, θα αναρτηθούν σε αυτήν την σελίδα οι προδιαγραφές ένταξης στον Κατάλογο Πιστοποιημένων Συντονιστών Συστημικής Αναπαράστασης, με τις αντίστοιχες διαβαθμίσεις, ως προς την κατάρτιση τους και, άρα, την αντίστοιχη επάρκεια εφαρμογής της.