Ομάδες Συστημικής Συμβουλευτικής

Ομάδες Συστημικής Συμβουλευτικής

Στις ομάδες αυτές γίνεται επεξεργασία των προσωπικών θεμάτων των μελών, με επικέντρωση στην συστημική θεώρηση, δηλαδή στις ανθρώπινες διασυνδέσεις και σχέσεις καθώς και στην δυναμική αλληλεξάρτησή τους.

Μέσω της συστημικής εμβάθυνσης σε υπαρξιακά ερωτήματα, αλλά και σε τρέχοντα προβλήματα των μελών, οι συμμετέχοντες έχουν την δυνατότητα να  διευρύνουν θεμελιακά την αντίληψη για την ανθρώπινη συμπεριφορά και την δυναμική των ανθρώπινων σχέσεων, με άμεση εφαρμογή της προκύπτουσας αυτογνωσίας στην εργασία και την προσωπική ζωή.

Οι ομαδικές συναντήσεις διενεργούνται σε όλη την επικράτεια από πιστοποιημένους συναδέλφους.

  • Ομάδες Ψυχοεκπαίδευσης (ΣΥΝΤΟΜΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2023-24 ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ)
  • Ομάδες Γονέων (ΣΥΝΤΟΜΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2023-24 ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ)
Αίτηση Συμμετοχής-Εκδήλωση Ενδιαφέροντος