Ομάδες Προσωπικής Ανάπτυξης

Ομάδες Προσωπικής Ανάπτυξης

Οι Ομάδες Προσωπικής Ανάπτυξης έχουν βιωματικό /εμπειρικό χαρακτήρα, εστιάζοντας στην ανάδυση και έκφραση της αυθεντικότητας, της πηγαίας δημιουργικότητας και του αυθορμητισμού με σκοπό την πολύπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας και του συναισθήματος του κάθε συμμετέχοντα.

Σε ένα ασφαλές θεραπευτικό περιβάλλον, στην βάση του αλληλοσεβασμού και της αξιοπρέπειας, θα προσεγγίσουμε με ειλικρίνεια και τρυφερότητα τον κάθε ένα ξεχωριστά αλλά και την ομάδα ως ενιαίο σύνολο.

Μέσω της αναδυόμενης συνέργειας, ευελπιστούμε να φέρουμε στο προσκήνιο ανθρώπινες αξίες, οι οποίες θα συμβάλλουν στο ατομικό και συλλογικό ευ ζείν.

ΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2024-25  ΣΥΝΤΟΜΑ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ