Ομάδες Προσωπικής Ανάπτυξης

Ομάδες Προσωπικής Ανάπτυξης

Οι Ομάδες Προσωπικής Ανάπτυξης 2023-24 έχουν βιωματικό /εμπειρικό χαρακτήρα, εστιάζοντας στην ανάδυση και έκφραση της αυθεντικότητας, της πηγαίας δημιουργικότητας και του αυθορμητισμού με σκοπό την πολύπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας και του συναισθήματος του κάθε συμμετέχοντα.

Σε ένα ασφαλές θεραπευτικό περιβάλλον, στην βάση του αλληλοσεβασμού και της αξιοπρέπειας, θα προσεγγίσουμε με ειλικρίνεια και τρυφερότητα τον κάθε ένα ξεχωριστά αλλά και την ομάδα ως ενιαίο σύνολο.

Μέσω της αναδυόμενης συνέργειας, ευελπιστούμε να φέρουμε στο προσκήνιο ανθρώπινες αξίες, οι οποίες θα συμβάλλουν στο ατομικό και συλλογικό ευ ζείν.

ΟΜΑΔΑ ΑΡΧΕΤΥΠΩΝ 2023-24

“ΜΥΘΟΙ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ”

Συντονιστής: Δρ Δημήτρης Σταυρόπουλος, Συστημικός Θεραπευτής, ΕΛΕΣΥΘ, EFTA, Πιστοποιημένος Συντονιστής, Εκπαιδευτής & Επόπτης Συστημικής Αναπαράστασης, εμπνευστής του “Ελληνικού Παραδείγματος”, των Αναπαραστάσεων Αρχετύπων® και των Μυθολογικών Αναπαραστάσεων®

Συναντήσεις 2023-4Κάθε 2η Παρασκευή, 18:00 – 20:30 μ.μ. (Έναρξη: Παρασκευή 20/10/2023)

Τα αρχέτυπα, όπως τα ανέδειξε ο Καρλ Γιουνγκ και όπως εμφανίζονται στην ελληνική, κυρίως, μυθολογία αποτελούν πηγές ενέργειας και δράσης. Η πρωτότυπη βιωματική αναπαραγωγή των αρχετυπικών συμβολικών εικόνων και πεδίων, φαίνεται να διαπερνά τους αιώνες και να μας συνδέει με τις απώτατες ρίζες μας που αναδύονται ως ζώντα και ενεργά, άρα και επιδεκτικά μεταβολών, στοιχεία μέσα μας.

Δείτε Περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΈΚΦΡΑΣΗ

“ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑ – ΖΩ” : Δημιουργικά μονοπάτια ατομικής και συλλογικής ανάπτυξης

Συντονίστρια: Δρ Ολυμπία Αγαλιανού*

Συναντήσεις 2023-4Κάθε 2η Πέμπτη, 18:00 – 20:00 μ.μ. (Έναρξη: Πέμπτη 26/10/2023)

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 3

Οι  τέχνες του χορού και της μουσικής συνδέονται στενά μεταξύ τους και αποτελούν πανανθρώπινο τρόπο έκφρασης και επικοινωνίας. Καθένας μπορεί να συμμετέχει σε αυτές είτε ατομικά είτε ως μέλος μιας ομάδας και να οδεύσει προς την κατανόηση και ανάδειξη της προσωπικής εκφραστικότητας και δημιουργικότητάς του. Η συμμετοχή στη μουσικοκινητική πράξη δημιουργεί βιώματα και εμπειρίες πλήρεις νοημάτων και ο αναστοχασμός σε αυτές αποκαλύπτει αβίαστα τους πολλαπλούς εαυτούς μας, τις ατομικές και κοινωνικές διαστάσεις της ύπαρξής μας.

Δείτε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ

ΖΩ – ΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ & ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Η δύναμη της εικόνας, των χρωμάτων, των σχημάτων έχει πολύτιμες θεραπευτικές ιδιότητες τις οποίες χρησιμοποιούσαν οι λαοί από παλιά.

Η εικαστική ψυχοθεραπεία χρησιμοποιεί τη μη λεκτική γλώσσα της τέχνης για να εκφραστεί το άτομο αυθεντικά, να απελευθερώσει δυνατά συναισθήματα, να επουλώσει πληγές και ψυχικά τραύματα και να ενισχύσει τρισυπόστατα την υγεία του.

Η κρυφή δύναμη της εικαστικής τέχνης ενισχύει τη ζωή στην ουσία της και ..

Δείτε Περισσότερα