19-25/6/2023

“ΓΙΝΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ”

Συντονίστρια: Μυρτώ-Βασιλική Κούτρα

Ο Ιπποκράτης με τη ρήση «νους υγιής εν σώματι υγιεί», υποδήλωνε την αναγκαιότητα το σώμα να είναι υγιές για να είναι και το πνεύμα καθαρό, αλλά και αντίστροφα, την αναγκαιότητα του καθαρού πνεύματος για να είναι υγιές το σώμα. Ο άνθρωπος δεν είναι ένα αθροιστικό σύνολο χωριστών μερών αλλά μια ολότητα. Γαλήνη και ισορροπία έρχεται στη ζωή όταν σώμα, νους, και πνεύμα βρίσκονται σε αρμονία και ανανεώνονται ταυτόχρονα.

Στα εβδομαδιαία αυτά retreats θα «ακούσουμε» ξανά την εσωτερική μας φωνή, θα «κοιτάξουμε» τον εαυτό μας  μέσα από πλήθος διεργασιών και μορφών Συστημικών Αναπαραστάσεων, θα επανασυνδεθούμε με τον εαυτό μας και τη φύση, και θα έρθουμε κοντά σε μια αίσθηση ευφορίας και απόλαυσης της ζωής. H εβδομάδα περιλαμβάνει επίσης, yoga, διαλογισμούς και εναλλακτικές δραστηριότητες, όπως πεζοπορία σε αρχαία μονοπάτια. Όλα είναι αλληλοεξαρτώμενα και αλληλοεπηρεαζόμενα. Όλα είναι ΕΝΑ.

Αξία Εβδομαδιαίου Retreat : 520 ευρώ

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές