Ατομικές Συνεδρίες

Σε άτομα / Ζευγάρια / Οικογένειες

Στο Ινστιτούτο προσφέρονται υπηρεσίες Συστημικής Θεραπείας, Τραυματοθεραπείας & Συμβουλευτικής από έγκριτους ψυχολόγους και συστημικούς θεραπευτές/συμβούλους, τόσο με ατομικές συνεδρίες, όσο και με ένταξη των ενδιαφερόμενων σε ομάδες.

Θέματα σχέσης ανάμεσα στο ζευγάρι καθώς και ευρύτερα θέματα, που αφορούν σε όλη την οικογένεια, αντιμετωπίζονται συνήθως συλλογικά, με παρουσία όλων των ενδιαφερόμενων μελών, τουλάχιστον των ενήλικων.

Οι ατομικές συνεδρίες διενεργούνται σε όλη την επικράτεια από πιστοποιημένους συναδέλφους.

*Διενεργούνται κατόπιν σχετικού αιτηματος καί ΔΩΡΕΑΝ συνεδρίες από τελειόφοιτους ασκούμενους εκπαιδευόμενους Συμβούλους Ψυχικής Υγείας κατά την πρακτική τους άσκηση, υπό την καθοδήγηση πιστοποιημένου επόπτη.

Αίτηση Συμμετοχής-Εκδήλωση Ενδιαφέροντος