ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΠΟΚΤΗΣΕ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ 
 με άμεση επαγγελματική  εφαρμογή


 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ

Η ΣΧΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ  (Σ.Α.)

ONLINE  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

Σε ποιους απευθύνεται:

H Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση στην Συστημική Αναπαράσταση απευθύνεται σε επαγγελματίες Θεραπευτές/Συμβούλους (μέλη επαγγελματικών Συλλόγων)

Η Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εκπαίδευση ΕΙΣΑ αποβλέπει στη συντήρηση, ανανέωση, αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων των επαγγελματιών του ψυχοκοινωνικού χώρου.

Σκοπός του Προγράμματος είναι να προσφέρει στους καταρτιζόμενους μια σύνοψη του θεωρητικού υποβάθρου και της μεθοδολογίας της Συστημικής Αναπαράστασης, να καλλιεργήσει εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες ως προς τις δυναμικές που διέπουν τα ανθρώπινα συστήματα και, έτσι, να διευρύνει το πεδίο εκλεκτικότητας στις επιλέξιμες μεθόδους, εργαλεία και τακτικές που οδηγούν σε μιαν αποτελεσματική συμβουλευτική/θεραπευτική παρέμβαση.

 

 

Εκπαιδευτές:

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι Προγράμματος

Δρ Δημήτρης Σταυρόπουλος    Συστημικός Θεραπευτής ΕFTA, EΛΕΣΥΘ, Πιστοποιημένος Θεραπευτής, Εκπαιδευτής - Επόπτης Συστ. Αναπαράστασης

Μυρτώ-Βασιλική Κούτρα    Συστημική Σύμβουλος, Πιστοποιημένη Συντονίστρια, Εκπαιδεύτρια - Επόπτρια Συστ. Αναπαράστασης, Μέλος Δ.Σ. Ελλην.Εταιρίας Συμβουλευτικής 

  

Διάρκεια & Περιεχόμενο

Το Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης στην Σ.Α. εκτείνεται σε 6 μήνες και έχει διάρκεια 100 ώρες. Αποτελείται από 7 διήμερα εργαστήρια θεωρητικής κατάρτισης - Βιωματικής Εμπέδωσης, πλαισιωμένα με επαγγελματική εποπτεία.

Περιλαμβάνει τους ακόλουθους τομείς:

 • Θεωρητική Κατάρτιση και Μεθοδολογία 
 • Εποπτεία - Διεποπτεία - Προσωπική Ανάπτυξη 
 • Πρακτική Ασκηση - Περιπτωσιολογικές Μελέτες 

 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 2021-22 

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ  (Σ.Α.)

Ο Κύκλος Συχεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επαγγελματιών ψυχικής υγείας περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εμπέδωση της μεθοδολογίας της Σχολής της Συστημικής Αναπαράστασης, εφαρμοσμένη τόσο σε ατομικό όσο και ομαδικό πλαίσιο.

Οι διδαχθείσες κλινικές δεξιότητες σε εξειδικευμένα εργαλεία και τεχνικές θεραπευτικού σχεδιασμού εφαρμόζονται σε ιστορικά θεραπευομένων/συμβουλευομένων, με στόχο την εύστοχη συστημική διάγνωση και το βέλτιστο θεραπευτικό σχεδιασμό.

  

11-12/12  ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ / ΤΕΧΝΙΚΕΣ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ Ι   

Διαγνωστική Συνέντευξη

Οικογενειακό Ιστορικό – Διαδικασία Λήψης / Δεξιότητες Συμβούλου

Γενεόγραμμα – Μητρική & Πατρική Γραμμή Οικογένειας Καταγωγής

Η Συστημική Αναπαράσταση ως Εργαλείο Συστημικής Διάγνωσης 

Το ‘Ζωντανό Γενεόγραμμα’® : Θέσεις & Σχέσεις στην Οικογένεια Καταγωγής

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ομάδας Εκπαίδευσης

 

15-16/1    ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΘΕΩΡΙΑ & ΠΡΑΞΗ / ΤΕΧΝΙΚΕΣ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΙΙ 

Συστημική Διάγνωση μέσα από Αφηγήσεις, Μύθους & Αρχέτυπα

Συστημικό Σενάριο Ζωής : Διερεύνηση Συστημικών Εμπλοκών μέσα από τα Παραμύθια και τις Αγαπημένες Ιστορίες

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ομάδας Εκπαίδευσης - ΔΙΕΠΟΠΤΕΙΑ

 

12-13/2    ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΣΤΟΧΟΘΕΤΗΣΗ

Ο Ρόλος των Υποθέσεων στην Εξέλιξη της Συστ.Οικογενειακής Θεραπείας

Οι Υποθέσεις ως Συνεργατική Διεργασία

Ψυχοεκπαίδευση

Συστημικές Υποθέσεις Εργασίας – Διεύρυνση μέσω της Σ.Α

ΡΟΛΟΣ, ΘΕΣΗ & ΕΑΥΤΟΣ / Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ - ΕΠΟΠΤΕΙΑ

 

12-13/3   ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Α’

 Η Συστημική Αναπαράσταση ως Εργαλείο Συστημικής Θεραπευτικής Παρέμβασης

ΠΛΑΙΣΙΑ & ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - Δυνατότητες & Όρια

ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

 

 • Η Συστημική Αναπαράσταση Εφαρμοσμένη σε Ατομικό Πλαίσιο

Ατομική Αναπαράσταση

H Tεχνική της ΄Κατειλημμένης Καρέκλας'

Χωροθεσία

Η Χρήση των Play mobil

Νοερές Αναπαραστάσεις (Καθοδηγούμενος Οραματισμός)

 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

 

9-10/4  ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Β’

 • Η Συστημική Αναπαράσταση Εφαρμοσμένη σε Ομαδικό Πλαίσιο

Ασκήσεις – Αναπαραστάσεις

Οικογενειακή Αναπαράσταση

Αναπαραστάσεις Συμπτωμάτων – Ασθένειας

Αναπαραστάσεις Αρχετύπων / Μυθολογικές Αναπαραστάσεις

Συστημικές Αναπαραστάσεις (Εργασιακά Συστήματα / Μεγασυστήματα)

Εποπτικές Αναπαραστάσεις

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ - ΔΙΕΠΟΠΤΕΙΑ

 

7-8/5  ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ & ΕΜΠΕΔΩΣΗ / Case Studies

Ανάπτυξη Δεξιοτήτων στον Θεραπευτικό Σχεδιασμό

Ατομικό & Ομαδικό Πλαίσιο Εφαρμογής

Στάση και Χαρακτηριστικά του Συμβούλου / Θεραπευτικές Στάσεις

Προσωπική Ανάπτυξη / Διεποπτεία - Εποπτεία

 

4-5/6  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ  / ΚΡΙΣΕΩΝ

Αντιμετώπιση Προκλήσεων π.χ. Διακοπή συμβολαίου, ‘Μεταβιβάσεις’, Ασυμβατότητα, Διαχείριση Αντιστάσεων, Επίλυση Προβλημάτων, Πλαίσιο Παραπομπών κ.α.

 • Εποπτικές Αναπαραστάσεις

 

 

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν

"Πιστοποιητικό Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης" 

 "Θεραπευτικός Σχεδιασμός & Θεραπευτικές Στάσεις - Τεχνικές & Εργαλεία της Σχολής της Συστημικής Αναπαράστασης"

 

 

 

Απαραίτητα Δικαιολογητικά/ Προϋποθέσεις εισαγωγής

 1. Βιογραφικό Σημείωμα
 2. Πτυχίο / Βεβαίωση Σπουδών
 3. Βεβαίωση μέλους Επαγγελματικού Συλλόγου
 4. Προσωπική Δήλωση Στόχου Ενδιαφερόμενου
 5. Συμπληρωμένη Αίτηση Συμμετοχής

 Προϋπόθεση, για την εισαγωγή των καταρτιζόμενων στο Πρόγραμμα, είναι η προσωπική συνέντευξη.

 

Κόστος Συμμετοχής        1400 ευρώ πλεον ΦΠΑ  

Κόστος εγγραφής : 120 ευρώ πλεον ΦΠΑ

Ο ΦΠΑ εξαιρείται για φορολογικά ενεργούς επαγγελματίες συμβούλους/θεραπευτές / εργαζομένων του ψυχοκοινωνικού χώρου, είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε στο δημόσιο.

 

Τρόποι Εξόφλησης:

1. 10% έκπτωση σε περίπτωση εξόφλησης κατά την εγγραφή 

2. 15% προκαταβολή  κατά την εγγραφή και 6 δόσεις 

 * Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας–περιορισμένος αριθμός θέσεων.  Η συμμετοχή κατοχυρώνεται με την καταβολή του κόστους εγγραφής και κατάθεση της οριζόμενης προκαταβολής  στον λογαριασμό Alpha Bank GR23 0140 1100 1100 0278 6053 266 (Μ.Κούτρα) με αναγραφή αιτιολογίας το Ονοματεπώνυμο του συμμετέχοντα.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ελληνικό Ινστιτούτο Συστημικής Αναπαράστασης (Ε.Ι.Σ.Α.) Bert Hellinger

 

 • Διεύθυνση: Μουσών 1 (Κηφισίας & Κατεχάκη/μετρό Πανόρμου),
  11524 (1ος ορ.) 
 • Tηλ/Φαξ: 210 6710228, 697 224 5452
 • Email: info@anaparastasi.gr
 • Δείτε στο χάρτη

ΤΙ ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΕΜΑΣ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…