Εκπαίδευση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ COACHING


Σε ποιους απευθύνεται:Σε στελέχη που κατέχουν θέση ευθύνης/διοικητικές θέσεις σε οργανισμούς/επιχειρήσεις και σε επαγγελματίες του ψυχοκοινωνικού χώρου με αποδεδειγμένη επαγγελματική άσκηση τουλάχιστον 5ετίας σε θέση ευθύνης σε οργανισμούς/επιχειρήσεις.

Διάρκεια: Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στο Συστημικό Coaching, διάρκειας 200 ωρών, εκτείνεται σε 8 μήνες (με επέκταση 4 μηνών, ως προς την Επαγγελματική Εποπτευόμενη Άσκηση), έτσι ώστε να επιτυγχάνεται προσωπική, επαγγελματική και επιστημονική ανάπτυξη.


Συμπεριλαμβάνει

 • Προσωπική Ανάπτυξη
 • Θεωρητική Κατάρτιση & Μεθοδολογική Επεξεργασία Ειδικών Περιπτώσεων
 • Συστημική Εποπτεία & Ανάπτυξη Συστημικών Δεξιοτήτων
 • Επαγγελματική Εποπτευόμενη Άσκηση
 • Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας (case-study)

 

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

 • Βιογραφικό Σημείωμα & Συμπληρωμένη Αίτηση Συμμετοχής
 • Αποδεδειγμένη Άσκηση Επαγγέλματος (5ετίας) σε θέση ευθύνης
 • Πτυχίο Ανώτατης Σχολής
 • 2 Συστατικές Επιστολές
 • Προσωπική Δήλωση Στόχου Ενδιαφερόμενου

 

Οδηγός Σπουδών
Για τον πλήρη Οδηγό Σπουδών επικοινωνήστε μαζί μας

 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ


Η Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Εκπαίδευση ΕΙΣΑ αποβλέπει στη συντήρηση, ανανέωση, αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων των επαγγελματιών του ψυχοκοινωνικού χώρου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2020

"Εισαγωγή στην Συστημική Αναπαράσταση"

ΕΝΑΡΞΗ: 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

  

Συντονιστές

Δρ. Δ.Σταυρόπουλος , Μυρτώ-Βασιλική Κούτρα, Πιστοποιημένοι Εκπαιδευτές - Επόπτες Σ.Α

 

Σε ποιους απευθύνεται:

H Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση στην Συστημική Αναπαράσταση απευθύνεται σε επαγγελματίες Συστημικούς Θεραπευτές/Συμβούλους (μέλη ΕΛΕΣΥΘ, ΕΕΣ - συστημικής προσέγγισης). Οι επαγγελματίες θεραπευτές/σύμβουλοι επιστημονικά προερχόμενοι από διαφορετικές προσεγγίσεις οφείλουν να ενταχθούν σε εντατικό μηνιαίο πρόγραμμα Εισαγωγής στην Συστημική Συμβουλευτική πριν την εισαγωγή τους στο Πρόγραμμα.

Σκοπός του εκάστοτε Κύκλου είναι να προσφέρει στους καταρτιζόμενους μια σύνοψη του θεωρητικού υποβάθρου και της μεθοδολογίας της Συστημικής Αναπαράστασης, να καλλιεργήσει εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες ως προς τις δυναμικές που διέπουν τα ανθρώπινα συστήματα και, έτσι, να διευρύνει το πεδίο εκλεκτικότητας στις επιλέξιμες μεθόδους, εργαλεία και τακτικές που οδηγούν σε μιαν αποτελεσματική συμβουλευτική/θεραπευτική παρέμβαση.


Διάρκεια & Περιεχόμενο

Το Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στην Σ.Α. εκτείνεται σε 5 μήνες και έχει διάρκεια 150 ώρες (8 Εκπαιδευτικές ημερίδες και 2 διήμερα Σ/κα Εποπτείας).

Περιλαμβάνει τους ακόλουθους τομείς:

 • Θεωρητική Κατάρτιση και Μεθοδολογία – Βιωματική Εμπειρία (60 ώρες)
 • Εποπτεία - Προσωπική Ανάπτυξη (30 ώρες)
 • Πρακτική Ασκηση - Περιπτωσιολογική Μελέτη (60 ώρες)


Η ολοκλήρωση του Προγράμματος προϋποθέτει επιτυχή ολοκλήρωση ατομικών και ομαδικών εργασιών, εκπόνηση περιπτωσιολογικής μελέτης καθώς και επιτυχούς αξιολόγησης από τους εκπαιδευτές.

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

 • Ιστορία, Καταβολές  της Συστημικής Οικογενειακής Αναπαράστασης. Αρχές, Θεμελιώδεις Παράμετροι της Συστημικής Αναπαράστασης
 • Πλαίσια & Πεδία Εφαρμογής - Δυνατότητες & Όρια. Αντικείμενα Εργασίας & Μορφές Συστ. Αναπαράστασης 
 • Τάξεις και Δυναμικές στα Οικογενειακά Συστήματα. Ατομική & Συλλογική Ηθική Συνείδηση. Συστημική Ενοχή και Αθωότητα. Εμπλοκές & Λύσεις
 • Γενεόγραμμα, Οικογενειακό Ιστορικό & Συστημική Αναπαράσταση (Διερεύνηση Μητρικής γραμμής. Διερεύνηση Πατρικής γραμμής)
 • Διαγενεαλογική Μεταβίβαση. Τραύμα & Θεραπεία. Ασθένεια & Συμπτώματα. Ο ‘Επίσημος Ασθενής’ (‘Identified Patient’) 
 • Ειδικές Περιπτώσεις (ενδεικτική θεματολογία: Διπολική Διαταραχή, Ατεκνία)

 

Με την ολοκλήρωση του εντατικού προγράμματος, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν

"Πιστοποιητικό Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης" Ε.Ι.Σ.Α.®

 "Εισαγωγή στην Συστημική Αναπαράσταση"

 

Πρόγραμμα Κύκλου Α΄

 1. Πρόγραμμα Εκπαιδευτικών Ημερίδων

           Παρασκευή 30/ 10 - 13,27/11 - 11/12 - 15,29/1/2021 - 12-26/2   (17:00-22:00)

       2. Πρόγραμμα Σεμιναρίων Εποπτείας - Προσωπικής Ανάπτυξης

          Σαβ/κο 7,8/11 - 30,31/1/2021     (11:00-17:00)

       3. 2 ατομικές συνεδρίες διάρκειας 50' / καταρτιζόμενο (κατά την έναρξη και προ της λήξης του Προγράμματος)

 

Απαραίτητα Δικαιολογητικά/ Προϋποθέσεις εισαγωγής

 1. Βιογραφικό Σημείωμα
 2. Πτυχίο / Βεβαίωση Σπουδών
 3. Βεβαίωση μέλους Επαγγελματικού Συλλόγου
 4. Προσωπική Δήλωση Στόχου Ενδιαφερόμενου
 5. Συμπληρωμένη Αίτηση Συμμετοχής

 Προϋπόθεση, για την εισαγωγή των καταρτιζόμενων στο Πρόγραμμα, είναι η προσωπική συνέντευξη και η κατάρτιση στην Συστημική Συμβουλευτική/Ψυχοθεραπεία.

 

Κόστος Συμμετοχής        1190 ευρώ +ΦΠΑ

Κόστος εγγραφής : 80 ευρώ

Κόστος Τελικής Αξιολόγησης : 120 ευρώ

Τρόποι Εξόφλησης:

1. 15% έκπτωση (εξόφληση κατά την εγγραφή)

2. 25% κατά την εγγραφή & 3 άτοκες δόσεις

 

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ στην ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 

Τίτλος: «Συστημικός Σύμβουλος με ειδίκευση στην Συστημική Αναπαράσταση»

Πιστοποίηση:

Bert Hellinger (2002), DGfS (2015), ISCA, Ελληνική Εταιρία Συμβουλευτικής – ΕΕΣ (εγγραφή ως τακτικά μέλη στην EEΣ & στην European Association for Counseling - EAC)  (2017)

Σε Ποιους Απευθύνεται

Το Πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης στην Συστημική Αναπαράσταση απευθύνεται στον ευρύτερο ψυχοκοινωνικό χώρο, σε επαγγελματίες και τελειόφοιτους αντίστοιχων τομέων. Από το 2018, το Πρόγραμμα απευθύνεται και σε απόφοιτους Γενικού Πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.


Διάρκεια & Περιεχόμενο

Το πρόγραμμα Μετεκπαίδευσης στην Σ.Α. έχει διάρκεια 3 έτη (8 εκπαιδευτικά διήμερα  και 1 τετραήμερο ανά έτος).

Περιλαμβάνει τους ακόλουθους τομείς:

 • Προσωπική Συστημική Θεραπεία/ Συμβουλευτική (150 ώρες)
 • Θεωρητική Κατάρτιση και Μεθοδολογία – Βιωματική Εμπειρία (550 ώρες)
 • Πρακτική άσκηση (160 ώρες)
 • Εποπτεία (40 ώρες)
 • Διεποπτεία (40 ώρες)


Η ολοκλήρωση του Προγράμματος προϋποθέτει επιτυχή ολοκλήρωση ατομικών και ομαδικών εργασιών, εκπόνηση διπλωματικής εργασίας καθώς και επιτυχούς αξιολόγησης από τους εκπαιδευτές.

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ 2020-21

17,18/10

14,15/11

12,13/12

16,17/1

20,21/2

27,28/3

24,25/4

22,23/5

18-21/6

 

 ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ : 1η  ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

 
Απαραίτητα Δικαιολογητικά

 1. Βιογραφικό Σημείωμα
 2. Πτυχίο / Βεβαίωση Σπουδών
 3. Προσωπική Δήλωση Στόχου Ενδιαφερόμενου
 4. Συμπληρωμένη Αίτηση Συμμετοχής


Οδηγός Σπουδών
Για τον πλήρη Οδηγό Σπουδών επικοινωνήστε μαζί μας

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ελληνικό Ινστιτούτο Συστημικής Αναπαράστασης (Ε.Ι.Σ.Α.) Bert Hellinger

 

 • Διεύθυνση: Μουσών 1 (Κηφισίας & Κατεχάκη/μετρό Πανόρμου),
  11524 (1ος ορ.) 
 • Tηλ/Φαξ: 210 6710228, 697 224 5452
 • Email: info@anaparastasi.gr
 • Δείτε στο χάρτη

ΤΙ ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΕΜΑΣ

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…